PG SLOT หรือ POCKET GAMES SOFT หรือเรียกกันทั่วไปว่า PG Soft เป็นบริษัท พัฒนาเกมมือถือ ตั้งอยู่ในเมืองวัลเลตตา ประเทศมอลตา ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) หรือราว 6 ปีก่อน